Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Könyvtár

A szakórákon kapott feladatok kidolgozásának színtere a könyvtár, melynek legfontosabb jellemzője a szabad hozzáférés a könyvekhez, a könyvtári állomány sokrétűbb feltárása, az olvasók felvilágosítása, aktív tájékoztatása. Az állomány a gimnáziumi tananyag elmélyítését, illetve az általános műveltség megszerzését támogatja. Célja, hogy ne maradjon csupán a könyvek és a hagyományos információhordozók egyre inkább forráshiányos gyűjteménye, hanem ezen túllépve, a szűkülő beszerzési lehetőségek ellenére is megfeleljen a feladatainak.

A könyvtár ars poeticája

A permanens tanulás feltétele, hogy megtanítsuk diákjainkat a könyvtárhasználati ismeretekre, és hogy hozzásegítsük őket, hogy önállóan tudják hasznosítani a könyvtár nyújtotta lehetőségeket, és minden tanulóban alakuljon ki az önművelés és a könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az információgyűjtés, és ezek kreatív feldolgozása. "... a könyvtárak szerepe nem változott az elmúlt évezredekben, s nem fog változni a jövőben sem: beszerezni, őrizni, hozzáférhetővé tenni a tudást és az információt, bármilyen hordozón jelenik meg, és segíteni az embereket, akik hozzá akarnak férni ezekhez." (Crawford-Gorman 1995.)

Leltárkönyvünkben megközelítőleg 12 000 könyvet regisztráltak. Megtalálható könyvtárunkban a középiskolai irodalmi, történelmi tanulmányokhoz fontos valamennyi kötelező és javasolt irodalom és a természettudományok tanulásához is sok segítséget tud adni. Szeretnénk folytatni a könyvtár korszerűsítéséért megtett lépéseket, korábban frissítettük az írott dokumentumokat, most pedig a nem hagyományos információhordozó állományt bővítjük. A gimnázium valamennyi tanulója, dolgozója térítés nélkül használhatja állományunkat, és lehetőséget biztosítunk zenehallgatásra, a multimédiás CD-ROM-ok felügyelet melletti használatára is.

Dokumentumainkat a Szirén Integrált Könyvtári Rendszerrel dolgozzuk fel.

A könyvtár nyitva tartása

Hétfő 8:30-12:30 13:00-15:00
Kedd 8:30-12:30 13:00-15:00
Szerda 8:30-13:00
Csütörtök 8:30-12:30 13:00-15:00
Péntek 9:00-13:00

 

Magyar elektronikus könyvtárak:

PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.