Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Tisztelt Szülő! Kedves Diákunk!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint: “Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

1. iskolai sportkörben való sportolással,
2. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
3. egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.”

A felmentési kérelem és a 2019/2020. tanév I. félévére szóló igazolás formanyomtatványa letölthető honlapunkról, melyet az osztályfőnök is átad az első tanítási napon. A szülő által aláírt kérelmek kitöltött és aláírt sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje: 2019. szeptember 12. (Határtalanul! program keretében erdélyi kiránduláson résztvevő 11. évfolyam számára 2019. szeptember 19.) A heti két óra kiváltása a kérelem és igazolás leadása és az igazgatói engedély (határozat) megszerzése után lehetséges.

Amennyiben évközben ezt a tevékenységet a tanuló abbahagyja, akkor ezt az iskola felé kötelező írásban jelezni. A tevékenység megszűnésével egy időben a tanuló heti 5 testnevelés órán köteles megjelenni, mert különben hiányzása igazolatlannak minősül.

2019. szeptember 2 és 13 közötti szabályozás (11. évfolyam részére szeptember 20-ig érvényes)
2019. május hónapban a tanulók szüleikkel együtt elektronikus úton jelezték, hogy a 2019/2020. tanévben egyesületben sportolnak vagy heti 2 óra mindennapos testnevelésen vesznek részt. Akik a sportegyesületben való sportolást választották, számukra a fenti időszakban a mindennapos testnevelésen való részvétel igazgatói igazolással igazolt. Ezt követően a nem igazolt hiányzás igazolatlannak minősül. A részletes lista itt található. Január hónapban a második félév megkezdése előtt 2020. január 17-ig újabb igazolás leadása szükséges!

Paks, 2019. augusztus 23.

Csajági Sándor

intézményvezető

KÉRELEM és IGAZOLÁS a mindennapos testnevelés két óra alóli felmentéséhez

PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.