Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Beiskolázás

A 4 és  6 évfolyamos képzések részletes tájékoztatói az almenükben olvashatóak.

Iskolánk felsőfokú tanulmányokra készítő középiskola:

 • széleskörű általános műveltséget ad
 • lehetőséget teremt a továbbtanulásra bármely irányban
 • jó alapot biztosít a különböző szakmák magas színvonalú tanulásához
 • kiszámítható elvárások, színvonalas követelmények

Oktatási formák

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok

 • Matematika-fizika tantárgycsoportos emelt szintű oktatás (kód: 41)
 • Komplex természettudományos oktatás (kód: 42)
 • Emelt óraszámú humán képzés (kód: 43)
 • Emelt óraszámú informatikai képzés (kód: 44)

Beiskolázási tájékoztató: 2018. november 15. 17 óra 
Tanórák látogatása: 2018. november 14 -15. 2-5. óra

Hat évfolyamos gimnáziumi osztályok

 • Emelt szintű matematika oktatás (kód: 61)
 • Emelt szintű angol nyelv oktatás (kód: 62)

Nyílt nap: 2019. január 24. (csütörtök) 15.00 bemutató foglalkozások
                  2019. január 24. (csütörtök) 17.00 tájékoztató előadás szülőknek a képzésről, a tehetséggondozó programról, a teljes felvételi eljárásról, az iskolai diákéletről és a tanórán kívüli tevékenységekről.

 

 


Idegennyelv-oktatás a gimnáziumban

Választható nyelvek: angol, német, orosz és latin

 • Két idegen nyelv tanulása kötelező
 • Az oktatás sávrendszerben, tudásszintnek megfelelő csoportban történik
 • Hatékony nyelvtanulási módszereket alkalmazunk
 • Szakköröket és olvasóköröket tartunk

Tapasztalataink szerint a középfokú "C" típusú nyelvvizsgához 550-700 óra tanulásra van szükség.

1. idegen nyelv:

 • 9-10. évfolyam min. 4 óra/hét 144x2=288 óra
 • 11-12. évfolyam min. 3 óra/hét 108x2=216 óra
 • Heti 2 óra specializáció választható 72x2=144 óra
 • Összesen 648 óra specializációval, 504 óra nélküle

2. idegen nyelv:

 • 9-12. évfolyamon minimum 3 óra/hét 108x4=432 óra
 • 11-12. évfolyam heti 2 óra specializáció választható 72x2=144 óra
 • Összesen 576 óra

Választható foglalkozások

 • Speciális tárgyak választhatók a 11-12. évfolyamon
 • Szakköröket és felzárkóztató foglalkozásokat kínálunk
 • Művészeti csoportjaink és szakköreink vannak
 • Szabadidős sportolási lehetőségeket biztosítunk

Tanórán kívüli tevékenységek

 • Énekkar
 • Kreatív írás szakkör
 • Képzőművészeti szakkör
 • Tudományos diákkör
 • Iskolarádió, honlap
 • Sportkörök

Nemzetközi kapcsolataink - Erasmus+ projekt

Partnereink: Anglia, Spanyolország, Törökország, Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Franciaország

Tehetséggondozó programunk

 • Jelenleg közel kétszázan vesznek részt a tehetséggondozásban
 • 2013 májusától iskolánk akkreditált kiváló térségi hatókörű tehetségpont is, melyet
 • 2016. október 1-től újabb 3 évre megpályáztunk és elnyertünk
PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.