Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

A projekt tartalma és adatai

 

Pályázat neve: KA1 - Mobilitási projektek

Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása

SZERZŐDÉSSZÁM: 16/1/KA101/022599

Támogatott: Paksi Vak Bottyán Gimnázium (résztvevő: Elekné Pálfai Andrea)

A tevékenység neve: szervezett külföldi kurzuson vagy továbbképzésen való részvétel.

A pontos képzés neve: "Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa"

Nyelv: német

Helye: Portugália, Porto

Időpont: a tanfolyam időpontja: 2017.10.22-27.

Utazás: oda: 2017.10.21, vissza: 2017. 10.28.

Szállás: szervezetten, hotelben

A szervező cég neve: 
IfeL Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt)
Klaus- Groth - Str. 84 
D 20535 Hamburg 
ifel-institut@web.de
www.ifel-institut.eu 
Telefon: +49 4032599029 
Mobiltelefon: +49 151 27167743

Repülési adatok:

 

 rep. járat száma

indulás

érkezés

Budapest-Porto

W6 2395

Budapest - Terminal 2 (BUD) 
21.10.2017. 15:15

Porto repülőtere (OPO)
21.01.2017. 17:50

Porto-Budapest

W6 2396

Porto repülőtere (OPO)
28.10.2017. 18:25

Budapest - Terminal 2 (BUD)
28.10.2017. 22:50

A program és az igazolások PDF fájlban található.

A projekt összefoglalása magyar nyelven:

A projekt háttere: Iskolánk igyekszik diákjainkat az európai munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően felkészíteni. Ehhez a pedagógusoknak új készségekre kell szert tenni, illetve a meglévőket továbbfejleszteni, amelyek túlmutatnak a szaktantárgyi kompetenciákon. Ilyenek például a projektmenedzsment, a társadalmi kapcsolatok (tanár-diák, tanár-tanár), az interkulturális kommunikáció, az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése.

Ezeket a kompetenciákat közvetítette a meghirdetett nemzetközi továbbképzés.

A résztvevő fő motivációja volt a jó gyakorlatok megismerése, a saját kompetenciáinak továbbfejlesztése, a tudásának növelése a társadalmi, nyelvi és kulturális területeken, jelenlegi munkájához és a szakmai fejlődéséhez kapcsolódó gyakorlati készségek elsajátítása,új kapcsolatok kiépítése. Fejleszteni kívánta az új tanulási gyakorlatokat és oktatási módszereket, valamint az idegen nyelvi készségeit.

Projektcélok: A projekt célja a résztvevő interkulturális, projektmenedzseri, nyelvi, IKT és szociális kompetenciájának fejlesztése volt. A képzésben részt vevő tanár továbbadta az általa megszerzett ismereteit, és ezeket a többi kollégát bevonva együttesen alkalmazzák az iskolai projektek és a tanórák során egyaránt.

A projektben 1 fő  vett részt. Jó nyelvtudással rendelkezik (német szakos tanár), az idegen nyelvi munkaközösség vezetője. Fontosnak tartja megtalálni a diákok ösztönzésére szolgáló módszereket, eszközöket. Nem szűkíti le az iskolai feladatait a tanórákra és tananyagra, az iskolai élet együttesen kell hogy szolgálja a diákok személyiségfejlődését. Már évek óta részt vesz a nemzetközi diákcserék programjában, szeretné az európai szellemiséget a diákok körében továbbadni, nyitott arra, hogy mindezt a tanórába is beillessze. Célja, hogy az európai dimenzió beépüljön a tantervi követelményekbe, hogy érvényesüljön a tantárgyköziség, valamint, hogy a projektmunkák során még szélesebb körben elterjedjenek a különböző kooperatív tanulási-tanítási technikák. A projektmunka támogatja a tevékenységközpontú oktatást, s fejleszti a tanulók kreativitását, önállóságát.  Ezáltal az oktatás minőségét lehet javítani.

A megvalósítás folyamatának fő lépései voltak: a kiválasztott pedagógus részt vett az interkulturális projektmenedzsmenti továbbképzésen. A képzés során megismerkedett az Európai Unió pályázati lehetőségeivel, témakínálatával, céljaival. Részletesen betekintést nyert az Erasmus+ projektek kínálatába, munkafázisaiba. Gyakorlati feladatokon keresztül megtervezte egy nemzetközi projekt fázisait, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen át a beszámolóig. Workshopokon a különböző kultúrák jellemzőivel ismerkedett, ahol az interkulturalitást konkrét módszerekkel, példákba építve sajátíthatta el. A multikukturális közegben lehetősége nyílt tapasztalatcserére is. Betekintést kapott az E-Twinning és a European Shared Treasure működésébe is. Ezt követően az iskolai programba illesztette a tanultakat, részben a tanórákba, részben a már meglévő iskolai nemzetközi projektekbe. Továbbadta kollégáinak a kurzuson megszerzett tapasztalatait. Az idei tanév mobilitási projektfeladatainak megvalósításában már alkalmazta az itt megszerzett tudását, részben a kommunikációs csatornákat illetően, illetve a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazásán keresztül.

A projekt várható eredménye, rövid és hosszú távú hatásai: A szemináriumi tapasztalatok motivációt jelentenek az interkulturális tanulás és együttműködés területén. Hatékonyabbá válik az iskola munkája az európai projektek során. A továbbképzés megerősíti a tanárokat az európai projektekben végzett munkájukban, elköteleződésükben, valamint a diákokat is segíti interkulturális, nyelvi és szociális kompetenciáik fejlesztésében. Az idegen nyelvi kommunikáció, a hatékony IKT használat, a nemzetközi csapatmunka hozzájárul a diákok majdani sikereihez. Ezáltal diákjainkat jobban fel tudjuk készíteni az európai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásaira.

Továbbá az európai továbbképzés arra is lehetőséget kínált, hogy iskolánk potenciális projektpartnerekre találjon, és újabb mobilitásokat tervezhessen.

 

A projekt összefoglalása angol nyelven:

Background of Project: Our school is continuously adapting to the requirements of the work force. Not only is our school influenced by national, but also international work force expectations. We are also inclined towards Europe and as such, we are preparing and encouraging our students to enter the European work force. Teachers are required to teach new skills and develop existing skills, for example project management, social relations (teacher-student, teacher-teacher), intercultural communication, planning and executing cooperation needs, including the development of the key competences. In this way, our school is open towards better European cooperation.These competences are reflected in international training courses. Most importantly, it is that this learning and experience does not only last the duration of the course, but rather to motivate our students to develop them further and continue into all aspects of later life (Life Long Learning). Furthermore, during these training courses, teachers are able to meet new potential partners and thus initiate new student exchange programmes.

Aims of the Project: The aim of the project is to develop the teaching staff’s intercultural and project management competences. Four people would like to participate into the project, although the present tender only includes one person. Participants are prepared to participate in international training courses. They are fluent in foreign languages (German and English teachers), and they would like to give their aquired knowledge of Europe to their students and implement it into their lessons.

The main stages for the realization of the project:The chosen teachers will take part at the intercultural project management training. Then the aquired knowledge will be implemented into the school’s curriculum, partly through the  teachers participation in present international school projects and in potential new projects.

Long and short term expected results of the project: The seminar will provide experience and motivation in the field of intercultural learning and cooperation. During the European projects, the school will be able to funtion more efficiently. The training course will reinforce teachers’ work int he field of their European projects, their determination, as well as assisting the students in developing their intercultural, foreign language competence skills. In this way, we will be able to better prepare our students for European and international expectations in the work force.

Beszámoló az eredményekről

PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.