Minden rendben.
Paksi Vak Bottyán Gimnázium

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 2018 őszén csatlakozott a Microsoft Innovatív Iskola Programhoz. A program célja a résztvevő iskolák 21. századivé tétele. A programban az iskolák négy fővel képviseltetik magukat. Az intézményvezetés tagja, egy módszertanában innovatív tanár, egy pályakezdő és egy rendszergazda vagy informatikatanár által alkotott csapat képviseli az iskolát. A csapat tagjai nyitottak a változásra és készek tevékenyen tenni azért, hogy megtalálják a saját megoldásaikat a 21. századi iskola eléréséhez.

A programban való részvétel során a résztvevők idén egy projektet valósítanak meg, amelyben kiemelt szerepet kap a tanulók kompetenciáinak, készségeinek fejlesztése. A 21. század elvárásainak megfelelően fejleszteni kívánjuk az együttműködés (kollaboráció), a kommunikáció, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, valamint a kreativitás és innováció kompetenciákat.  E cél érdekében került módosításra iskolánk Pedagógiai Programja, illetve kidolgozásra került a digitális transzformáció megvalósításának ütemterve. A 8. évfolyamon a tanulók projektmunka megvalósításával, portfólió összeállításával vizsgáznak a tantervi követelményekben előírt ismeretanyagból.

Intézményünk a 2019/2020-as tanévben a 7. h osztályban indította el a projekt megvalósítását. Az osztályban tanító szaktanárok vállalták, hogy tanóráikon előtérbe helyezik a fentiekben említette 21. századi kompetenciák, készségek fejlesztését és az IKT-eszközök interaktív használatát. Utóbbihoz lehetőséget biztosít, hogy Microsoft Innovatív Iskola Program részeseként tanulóink ingyenesen férnek hozzá az Office 365 programcsomaghoz. Diákjaink és szüleik visszajelzése alapján elmondhatjuk, hogy az így szervezett tanórák élménydúsabb, élvezetesebb tanulási folyamatot hívtak életre. A további fejlődés érdekében jövőbeli terveink között szerepel digitális eszközparkunk bővítése, tanulói hibrid laptopok beszerzése.

A Microsoft Innovatív Iskola Program tehát nem csak a digitális készségek fejlesztését célozza, hanem az oktatáson belüli szemléletváltást. Gimnáziumunk elkötelezett e szemléletváltás mellett, nyitott a változásra és az oktatás 21. századivá tételére.  

A Microsoft Innovatív Iskola Programot egy szülői értekezleten ismertettük a 7.h osztályos tanulók szüleivel. A tájékoztatóra összeállított prezentáció anyaga a mellékletben megtekinthető.

PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
OM: 036391
7030 Paks, Dózsa György út 103.
A weblap készítője: Govern-Soft Kft.